• Dangris a.m.b.a.

Leverandørselskabet Dangris a.m.b.a. består af ca. 260 andelshavere, som samlet leverer mere end 1,7 million slagtesvin årligt til Tican Fresh Meat A/S. Dangris a.m.b.a. varetager medlemmernes interesser overfor slagteriet og omverdenen i øvrigt.

Leverandørselskabet har på vegne af medlemmerne indgået en samarbejdsaftale med Tican Fresh Meat A/S, som sikrer de bedst mulige vilkår for leverandørerne.

Samarbejdsaftalen genforhandles årligt, og bestyrelsen i Dangris a.m.b.a. har en løbende dialog med ledelsen i Tican Fresh Meat A/S om forhold af interesse for slagtesvinleverandørerne. 

  • Leverandørforum

    Årets sidste leverandørforum er tirsdag den 3. december med opstart ca. kl. 15.30 på Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted og afsluttende med middag.

  • Generalforsamling 2019

    Dangris a.m.b.a. afholder  ordinær generalforsamling torsdag den 12. december 2019 kl. 13.30 i Herning.

  • Hvordan skaber vi gode vilkår?

    Vi opfordrer vores medlemmer i Dangris a.m.b.a. til at kontakte bestyrelsen med input til, hvordan vilkårene for slagtesvine-leverandørerne kan forbedres.

læs cookie politik