• Leverandørselskabet
  TICAN A.M.B.A

Leverandørselskabet Tican a.m.b.a. består af ca. 260 andelshavere, som samlet leverer mere end 1,7 million slagtesvin årligt til Tican Fresh Meat A/S. Tican a.m.b.a. varetager medlemmernes interesser overfor slagteriet og omverdenen i øvrigt.

Leverandørselskabet har på vegne af medlemmerne indgået en samarbejdsaftale med Tican Fresh Meat A/S, som sikrer de bedst mulige vilkår for leverandørerne.

Samarbejdsaftalen genforhandles årligt, og bestyrelsen i Tican a.m.b.a. har en løbende dialog med ledelsen i Tican Fresh Meat A/S om forhold af interesse for slagtesvinleverandørerne. 

 • Vedtægter

  Overvejer du at blive medlem i Tican a.m.b.a.?
  I vores vedtægter kan du læse om vores fællesskab, vilkårene for medlemmerne og mulighederne for optagelse.

 • Sidste nyt

  Vi udsender løbende nyhedsbreve til vores medlemmer, og det seneste nyhedsbrev er tilgængelig her på siden. Her finder du også pressemeddelelser og øvrige nyheder. 

 • Hvordan skaber vi gode vilkår?

  Vi opfordrer vores medlemmer i Tican a.m.b.a. til at kontakte bestyrelsen med input til, hvordan vilkårene for slagtesvinleverandørerne kan forbedres.