• Dangris a.m.b.a.

Leverandørforum

Torsdag d. 1. december 2022 kl. 17.00-20.30 
på Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted
 

Dagsorden  

  1. Velkomst 
  2. Præsentation af Dangris ambas regnskab 2021/22
     - herunder forslag til disponering mv. 
  3. Orientering om voldgiftssagen
  4. Aktuel nyt 
  5. Eventuelt 

Der serveres kaffe og kage kl. 16.30, og mødestart er kl. 17.00. Mødet afsluttes med buffet.
 

Husk tilmelding!

Af hensyn til forplejning er der frist for tilmelding allerede mandag den 28. november på tlf. 9618 5700 eller til lpo@fjordland.dk.

læs cookie politik