• Leverandørselskabet
  TICAN A.M.B.A

Generalforsamling 2022

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dangris a.m.b.a.

 
Dato:                     8. december 2022
 
Tidspunkt:             Kl. 13.30
 
Sted:                      MCH Herning Kongrescenter
                               Østergade 37, 7400 Herning
  
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
   
 2. Valg af dirigent
   
 3. Beretning om selskabets virksomhed
   
 4. Fremlæggelse af årsrapport for 2021/22 til godkendelse
   
 5. Behandling af indkomne forslag:

  Bestyrelsen beder generalforsamlingen om at tiltræde følgende bemyndigelse:

  ”Generalforsamlingen meddeler hermed, med samme majoritets-/vedtagelseskrav som til en vedtægtsændring (2/3 - flertal), jf. vedtægternes pkt. 13.18, bestyrelsen konkret bemyndigelse til:  

  a. At fordele det endelige provenu efter den verserende Voldgiftssag mellem Dangris og Tican om restbetalingen vedrørende slagteriåret 2020/2021 iht. de enkelte Dangris andelshaveres leverancer til Tican via Dangris for slagteriåret 2020/2021, effektueret via en efterregulering af de pågældende andelshaveres restbetaling for slagteriåret 2020/2021 (fordelt til deres respektive A-kapitalkonti)     
  og
  b. At bestyrelsen samtidig iht. vedtægternes pkt. 20.2 bemyndiges til, når den i pkt. a) anførte efterregulerede restbetaling for slagteriåret 2020/2021 er fordelt at foretage en ekstraordinær udbetaling af den iht. pkt. a anførte efterregulerede restbetaling til de pågældende andelshavere. ”  
   
 6.  Valg af andelshavere til bestyrelsen
   Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
   På valg er:
      * Uffe Wiborg
      * Morten Kirk
      * Lars Bach
      * Søren F. Overgaard
      * Lars Daugaard (ekstern)

  7. Valg af statsaut. revisor
      Indstilling: PwC, Holstebro

  8. Eventuelt

 
Revideret årsrapport 2021/22 fremsendes senest torsdag den 1. december 2022.
 
Der serveres kaffe/sandwich fra kl. 13.00.
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder Tican A/S Leverandørmøde, som afsluttes med julefrokost. Tilmelding skal ske til Tican A/S.
 
 

Bus og parkering

Der er mulighed for tilmelding til fælles bustransport. Se yderligere informationer om tilmelding HER.
 
De, der kører selv, kan parkere gratis og tidsubegrænset ved MCH Herning Kongrescenter ved at placere et parkeringskort i forruden - dette gælder dog ikke ved private parkeringsselskaber. Parkeringskort kan downloades fra Ticans hjemmeside eller her.
 
læs cookie politik