• Dangris a.m.b.a.

Generalforsamling 2019

Dangris a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling.

Dato:                     Torsdag den 12. december 2019
Tidspunkt:            Kl. 13.30
Sted:                     MCH Herning Kongrescenter
                              Østergade 37, 7400 Herning

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om selskabets  virksomhed
4. Fremlæggelse af årsrapport for 2018/19 til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af andelshavere til bestyrelsen
    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
   På valg i år er:
    * Jan Houe
    * Jens Peter Jensen
    * Morten Yde

    * Suppleant: Søren Bonde

7. Valg af statsaut. revisor
    Indstilling: PwC, Holstebro
8. Benchmark v. svineproduktionskonsulent Bjarne Knudsen
9. Eventuelt
 
Revideret årsrapport 2018/19 fremsendes senest torsdag den 5. december 2019.

Der serveres kaffe fra kl. 13.00.

Bestyrelsen    
Dangris a.m.b.a.

Der er mulighed for tilmelding til fælles bustransport. Se yderligere informationer om tilmelding HER.

De, der kører selv, kan parkere gratis og tidsubegrænset ved MCH Herning Kongrescenter ved at placere et parkeringskort i forruden. Print parkeringskort HER.

læs cookie politik