• Dangris a.m.b.a.

Generalforsamling 2018

Dangris a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling.

Dato:                     Torsdag den 13. december 2018
Tidspunkt:            Kl. 13.30
Sted:                     MCH Herning Kongrescenter
                              Østergade 37, 7400 Herning

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om selskabets virksomhed
4. Fremlæggelse af årsrapport for 2017/18 til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af andelshavere til bestyrelsen
    Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
    På valg er:
    * Søren Foged Overgaard, Thisted
    * Uffe Wiborg, Hobro
    * Morten Yde Kirk, Thisted
    * Lars Bach, Fjerritslev

    * Suppleant: Hans Peter Pindstrup
7. Valg af statsaut. revisor
    Indstilling: PwC, Holstebro
8. Benchmark v. svineproduktionskonsulent Bjarne Knudsen
9. Eventuelt
 
Revideret årsrapport 2017/18 fremsendes senest torsdag den 6. december 2018.

Der serveres kaffe fra kl. 13.00.

Bestyrelsen    
Dangris a.m.b.a.

Der er mulighed for tilmelding til fælles bustransport. Se yderligere informationer om tilmelding HER.

De, der kører selv, kan parkere gratis og tidsubegrænset ved MCH Herning Kongrescenter ved at placere et parkeringskort i forruden. Print parkeringskort HER.

læs cookie politik