• Leverandørselskabet
    Dangris a.m.b.a.

Benchmark december 2017

Bjarne Knudsen fra SvineRådgivningen har for Dangris a.m.b.a. sammenlignet afregningsmaske mellem Tican Fresh Meat og Danish Crown ultimo 2017.

Han har taget udgangspunkt i slagtedata fra medlemmer af Dangris.

Her kan du downloade den præsentation af benchmark, som blev anvendt på generalforsamlingen 14/12 2017.

Benchmark vil blive genberegnet medio 2018 med de nyeste ændringer af afregningsmaskerne.

læs cookie politik